วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
600304_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3