วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา(เทศน์ ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา
600326_03_เทศน์ร่างกายมีผลต่อมรรคผลควรทำให้เกิดปัญญาด้วยให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา.mp3