วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
600318_05_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3