วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้(กรรมฐาน ๑๙ มี.ค. ๖๐)

๑๙ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้
600319_04_กรรมฐานความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้.mp3