วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว(กรรมฐาน ๒๔ มี.ค. ๖๐)

๒๔ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว
600324_02_กรรมฐานนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์และจะไม่มีทางทำชั่วอีกแล้ว.mp3