วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

นิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ
600318_10_ปกิณกะธรรมนิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ.mp3