วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความตั้งใจในวันไหว้ครูและของมงคลที่เข้าพิธีต้องไม่มีความโลภจึงมีผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๖๐)

๒๖ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในวันไหว้ครูและของมงคลที่เข้าพิธีต้องไม่มีความโลภจึงมีผล
600326_08_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในวันไหว้ครูและของมงคลที่เข้าพิธีต้องไม่มีความโลภจึงมีผล.mp3