วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๐)

๑๗ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง
600317_02_ปกิณกะธรรมผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง.mp3