วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

การทรงอารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๕ มี.ค. ๖๐)

๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงอารมณ์พระนิพพาน
600305_07_ปกิณกะธรรมการทรงอารมณ์พระนิพพาน.mp3