วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600325_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3