วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๗ มี.ค. ๖๐)

๑๗ มี.ค. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด
600317_01_คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด.mp3