วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600304_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3