วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์
600311_13_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์.mp3