วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

การทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
600304_07_ปกิณกะธรรมการทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย.mp3