วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

พาหุสัจจะ(กรรมฐาน ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานพาหุสัจจะ
600311_07_กรรมฐานพาหุสัจจะ.mp3