วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

การทำจิตให้ว่างจากกิเลส(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ว่างจากกิเลส
600311_10_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ว่างจากกิเลส.mp3