วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ(เทศน์ ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-เทศน์การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ
600325_04_เทศน์การเห็นความจริงด้วยทานศีลภาวนาทำให้จิตสงบ.mp3