วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้
600311_09_ปกิณกะธรรมผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้.mp3