วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล(กรรมฐาน ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานมองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล
600312_05_กรรมฐานมองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล.mp3