วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๐)

๑๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600311_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3