วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

พึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
600318_09_ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง.mp3