วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส
600325_10_กรรมฐานละความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3