วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การบูชาคุณครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐)

๓๑ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาคุณครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษย์
600331_01_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษย์.mp3