วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๐)

๓ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ
600303_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3