วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ(กรรมฐาน ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-กรรมฐานข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ
600318_06_กรรมฐานข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ.mp3