วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๐)

๑๘ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600318_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3