วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600312_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3