วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ(ปกิณกะธรรม ๑๒ มี.ค. ๖๐)

๑๒ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ
600312_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ.mp3