วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๐)

๒๕ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
600325_11_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3