วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี
620511_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี.mp3