วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ
620505_06_ปกิณกะธรรมการเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ.mp3