วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
620504_07_ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3