วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อาราธนาแป้งมงคล(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคล
620518_08_ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคล.mp3