วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๖ การปฏิบัติต้องละตัณหาถือสัจธรรมความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๖ การปฏิบัติต้องละตัณหาถือสัจธรรมความจริง
620525_05_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๖การปฏิบัติต้องละตัณหาถือสัจธรรมความจริง.mp3