วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
620519_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3