วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา
620518_05_ปกิณกะธรรมการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา.mp3