วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์
620506_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์.mp3