วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา(นิทาน ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา
620504_05_นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา.mp3