วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา
620518_07_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา.mp3