วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี
620506_06_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี.mp3