วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ
620504_06_ปกิณกะธรรมตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ.mp3