วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล
620512_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล.mp3