วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

งานสาธารณประโยชน์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก
620518_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3