วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาโกเมนมงคล ๒ (ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล ๒
620526_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล๒.mp3