วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ
620505_03_เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3