วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อธิษฐานจิตหล่อพระด้วยความมั่นคงในศีลและคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยความมั่นคงในศีลและคุณพระรัตนตรัย
620519_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยความมั่นคงในศีลและคุณพระรัตนตรัย.mp3