วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
620504_01_ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตาพึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา.mp3