วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เร่งเพียรทำความดีเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งเพียรทำความดีเมื่อมีโอกาส
620520_04_ปกิณกะธรรมเร่งเพียรทำความดีเมื่อมีโอกาส.mp3