วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา
620518_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา.mp3