วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๕ ใคร่ครวญสัจธรรมของจิตเป็นเครื่องพิจารณาให้จิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๕ ใคร่ครวญสัจธรรมของจิตเป็นเครื่องพิจารณาให้จิตสงบ
620519_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๕ใคร่ครวญสัจธรรมของจิตเป็นเครื่องพิจารณาให้จิตสงบ.mp3